Jaka Lelana
Jaka Lelana

News Gathering Coord.

FB: Jaka Lelana

Twitter: MrJakaLelana

Email: jaka.lelana@mncgroup.com